امیر مهدی ژوله در فیلم دیوار به دیوار

پخش در شبکه سوم سیما

محصول سال ۱۳۹۶

با بازی امیر مهدی ژوله