امیر مهدی ژوله در تئاتر

Amir mahdi jule

دوباره اون آهنگ رو بزن سم

رویای یک شب نیمه تابستان

یک ساعت آرامش

اپراتور نسل چهارم

که امیر مهدی ژوله در آنها ایفای نقش کرده است